اجزای سیستم هیدرولیک

Khavaran Sanat hydraulic lift
   آسانسورهای هیدرولیک
به طورکلی می توان اجزای قسمت تانک بالابر هیدرولیک اصفهان را به چندین بخش تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
  • پمپ که ارتباط مستقیم با موتور الکتریکی برقرار می کند.
  • مخزن روغن
  • دریچه ای که میان مخزن روغن و سیلندر بالابرقرار دارد.
نقش اصلی پمپ در بالابر این بوده که روغن انباشته شده در مخزن را به سمت سیلندر ارسال می کند در اینجا اگر دریچه باز باشد روغن به سمت استوانه سیلندر با فشار هدایت می شود ولی اگر دریچه بسته باشد دوباره به سمت مخزن هدایت می شود.
اما در حالت اول اگر دیچه باز شود روغن انباشته شده پس از اینکه وارد سیلندر شد و در یکجا جمع شد فشار حاصله، بر روی پیستون تاثیر گذاشته و باعث می شود که کابین بالابر به سمت بالا حرکت کند.این توضیحات برای زمانی بود که می خواهیم آسانسور به سمت بالا حرکت کند .
 

اما عملکرد سیستم وقتی آسانسور هیدرولیک به طبقات پایین هدایت می شود چگونه است ؟

در هنگام برگشت از سمت بالا به پایین ، با فشار دادن سیستم کنترلی تعبیه شده در کابین ، علامتی از سوی سیستم کنترکی به دریچه ارسال می شود که باعث میشود دریچه باز شود . با برگشت روغن به سمت مخزن آرام آرام کابین به سمت پایین حرکت می کند.
 
کار دیگر سیستم کنترلی در کابین این بوده که هنگامی که از سمت پایین به بالا کابین حرکت می کند برای توقف در طبقه مورد نظر از سیستم کنترلی به سمت موتور الکتریکی دستوری ارسال می شود این دستور باعث شده تا کار تلمبه یا همان پمپ به تدریج قطع شود که باعث میشود آسانسور در طبقه متوقف شود.


سقوط مسافران از بالابر به سمت پایین بر چه دلایلی است؟

در سیستم هیدرولیک بالابر هیدرولیک اصفهان همان گونه که در توضیحات  گفتیم توسط پمپ روغن انباشته شده در مخزن به سمت سیلندر و بعد به سمت پیستون هدایت شده اما هنگامی که مسافران در کابین بیشتر از تعداد نفرات و ظرفیت گفته شده در کابین قرار میگیرند باعث سنگینی کابین شده و این سنگینی عاملی بوده تا پیستون فشار زیادی به سیلندر وارد کند این فشار ایجاد شده باعث شده تا روغن انباشته شده در سیلندر به مخزن باز گردد در نتیجه پیستون دیگر کمکی به بالا رفتن آسانسور نمی کند چرا که فشاری بر آن وجود ندارد.


اجزای اصلی و جزئی ساختار بالابر های هیدرولیک اصفهان شامل موارد زیر می شود؟

تانک هیدرولیک : که همان گونه که گفته شد از پمپ و مخزن و دریچه تشکیل شده است
جک ( سیلندر) : که روغن را به پیستون هدایت می کند جک باید کیفیت مناسبی داشته باشد چرا که پس از خرابی تعویض آن در سیستم های هیدرولیک نسبتا دشوار است
 
پیستون : که با فشاری که سیلندر بر آن وارد می کند کابین را حرکت می دهد
کابین: که همان گونه که ذکر شد برای حمل بار یا نفر از آن استفاده شده که کابین های بالابر هیدرولیک اصفهان نفر بر خاوران صنعت دارای ظرفیت حدود 250 کیلوگرم بوده و برای بار بر اساس سفارش مشتری قابل تغییر است
کنترل کننده : که در کنار تانک هیدرولیک قرار داشته و شما می توانید سرعت و فشار را کنترل کنید
ریل های راه نمای کابین : که کابین حمل بار یا مسافر در این مسیر حرکت می کند.
پاوریونیت (power unit): بخشی از سیستم بوده که دارای اهمیت زیادی است چرا که باعث ایجاد تولید نیرو و حرکت آسانسور بوده